Μορφές και λέξεις στο έργο της Ελένης Βακαλό - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νεφέλη, 2004

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Νεφέλη, 2004
336 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
9602117133
Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήρια

Εισαγωγή -- Βραχυγραφίες -- Μέρος πρώτο. Η υποδοχή του έργου τέχνης: Κεφάλαιο 1. Τροπισμοί της όρασης -- Κεφάλαιο 2. Η προσομοίωση στην τέχνη -- Κεφάλαιο 3. Ο θεατής ως αναγνώστης -- Κεφάλαιο 4. Απο τις μορφές στις λέξεις: το νόημα στη γλώσσα -- Μέρος δεύτερο. Ποιητική αγωγή: Κεφάλαιο 5. Όψεις μιας πολυκεντρικής ποίησης -- Κεφάλαιο 6. Ανοίκεια φύση -- Κεφάλαιο 7. Η ποιητική των αισθήσεων -- Κεφάλαιο 8. Η τυφλή δύναμη της ποίησης -- Παράρτημα: Ι. Ε. Βακαλό, "Δοκίμιο για τον πρώτο έρωτα (απάντηση της Cordelia στο Journal du Seducteur του Kierkegaard)" -- II. Σύντομη βιογραφία Ελένης Βακαλό -- Επιλεγμένη εργογραφία και κριτικογραφία -- Βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση -- Ευρετήριο όρων, εννοιών και θεμάτων -- Ευρετήριο προσώπων.

Politeianet