Η ευρωπαϊκή οικονομία, 1914-2000 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007

 1. Έκδοση
 2. Aldcroft, Derek Howard
 3. Σταματάκης, Νικηφόρος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007
 6. 502 σελίδες : πίνακες ; 25 εκατοστά
 7. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία
 8. 9602213590
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κατάλογος διαγραμμάτων και πινάκων
   πρόλογος
   εισαγωγή
   1. Το τέλος της παλαιάς τάξης, 1914-1921
   2. Ανάκαμψη και προβλήματα αστάθειας στη δεκαετία του '20
   3. Οικονομική κρίση και ανάκαμψη, 1929-1939
   4. Πόλεμος και ανοικοδόμηση, 1940-1950
   5. Η επιμονή επέκταση της δυτικής Ευρώπης, 1950-1970
   6. Οι σοσιαλιστικές οικονομίες της ανατολικής Ευρώπης, 1950-1970
   7. Ο δυτικός καπιταλισμός στη δεκαετία του '70
   8. Η δυτική Ευρώπη στη δεκαετία του '80: η αναζήτηση σταθερότητας
   9. Steven Morewood - η ανατολική Ευρώπη σε μεταβατική περίοδο, 1970-1990
   10. Προς μια Eνωμένη Ευρώπη, 1990-2000
   για περαιτέρω μελέτη
   γλωσσάριο
   ευρετήριο

   Politeianet