Γνωστική ψυχολογία : σύνδεση νου, έρευνας και καθημερινής ζωής - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2018

 1. Manifestation
 2. Goldstein, E. Bruce (1941-)
 3. Κουλεντιανού, Μαργαρίτα
 4. Μακρής, Νίκος (1947-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2018
 7. 541 σελίδες : έγχρωμες εικόνες + 29 εκατοστά
 8. 9789600119633
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [503]-522) και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή στη γνωστική ψυχολογία
   Γνωσιακή νευροεπιστήμη
   Αντίληψη
   Προσοχή
   Βραχύχρονη και εργαζόμενη μνήμη
   Μακρόχρονη μνήμη: Δομή
   Μακρόχρονη μνήμη: Κωδικοποίηση, ανάσυρση και παγίωση
   Καθημερινή μνήμη και μνημονικά σφάλματα
   Γνώση
   Νοερή απεικόνιση
   Γλώσσα
   Λύση προβλημάτων
   Κρίσεις, αποφάσεις και συλλογιστική
   Γλωσσάρι
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο ονομάτων
   Ευρετήριο όρων

   Politeianet