Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία : από τις κοινωνίες της αρχαιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ηρόδοτος, 2019

 1. Έκδοση
 2. Πατρώνης, Βασίλειος Σ.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Ηρόδοτος, 2019
 5. 854 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. Οικονομία
 7. 9789604852420
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες 831-848
  • Πρόλογος
   Η οικονομία πριν την εμφάνιση της αγοράς και η "οικονομική επανάσταση"
   Οι κοινωνίες της αρχαιότητας
   Η μεσαιωνική οικονομία και κοινωνία
   Η οικονομική επανάσταση και η πορεία προς την οικονομία της αγοράς
   Η πρώιμη νεότερη εποχή και ο εμπορικός καπιταλισμός
   Η μετάβαση από τον μεσαίωνα στην πρώιμη νεότερη εποχή
   Οι εξερευνήσεις, οι ανακαλύψεις και οι αποικιακές αυτοκρατορίες
   Η ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα
   Ο εμπορικός καπιταλισμός και η πορεία προς τη βιομηχανική επανάσταση
   Οι βιομηχανικές επαναστάσεις και η εποχή του κεφαλαίου
   Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση
   Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση και η Belle Epoque
   Ο 20ός αιώνας: Από τον Α' παγκόσμιο πόλεμο στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
   Η εποχή των πολέμων και της ύφεσης
   Η "χρυσή εποχή" του καπιταλισμού
   Από τον στασιμοπληθωρισμό στην παγκοσμιοποίηση
   Βιβλιογραφία

   Politeianet