1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πομάκοι (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Εθνική ταυτότητα (Έννοια)