Περιπέτειες της ετερότητας : η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αγγελόπουλος, Γιώργος | Βουτυρά, Ευτυχία | Καντσά, Βενετία | Πετρίδου, Έλια
 4. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
 5. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Γιώργος Αγγελόπουλος, Αγγελική Αθανασοπούλου, Ευτυχία Βουτυρά, Βασιλική Γιακουμάκη, Βενετία Καντσά, Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Παναγιώτης Πανόπουλος, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Έλια Πετρίδου, Έφη Πλεξουσάκη, Κατερίνα Ροζάκου, Πηνελόπη Τοπάλη, Φωτεινή Τσιμπιρίδου; επιμέλεια Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
 8. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006
 9. xiii, 481 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 10. Ανθρωπολογία
 11. 9602213655
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 461-469) και ευρετήριο
  • 0170-0341 Πρόλογος
   Εισαγωγή
   Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
   Τα άχθη της ετερότητας: Διαστάσεις της πολιτισμικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα
   Παναγιώτης Πανόπουλος
   Επιστρέφοντας στον γενέθλιο τόπο: Οι τοπικοί σύλλογοι και η πολιτισμική κατασκευή του τόπου
   Βασιλική Γιακουμάκη
   Περί (δια)τροφής και εθνικής ταυτότητας: Οι διαστάσεις μιας νέας "πολιτισμικής ποικιλότητας" στη σημερινή Ελλάδα
   Ελια Πετρίδου
   Τυρί και έθνος: Εθνικές διεκδικήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
   Γιώργος Αγγελόπουλος
   "Γηγενείς" και ανθρωπολόγοι: Εθνογραφικές εμπειρίες από τη Δυτική Μακεδονία
   Έφη Πλεξουσάκη

   Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και διλήμματα ταυτότητας της "μουσουλμανικής μειονότητας" στη Θράκη
   Φωτεινή Τσιμπρίδου
   "Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος" στην Ελλάδα σήμερα; Αναστοχασμοί για ηγεμονικές πολιτικές
   σε περιθωριακούς πληθυσμούς
   Αγγελική Αθηανασοπούλου
   Αλβανοί και "Αρβανίτες": Πολιτισμική συνάφεια και μεταναστευτική εργασία στη Βόρεια Πελοπόννησο Ευτυχία Βουτυρά
   Ανάμεσα σε δύο πατρίδες: Ετερότητα και παλιννόστηση από την πρώην ΕΣΣΔ στην Ελλάδα. Η περίπτωση των "Ρωσοποντίων"
   Πηνελόπη Τόπαλη
   Ασύμπτωτες σχέσεις: Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί και Ελληνίδες εργοδότριες στην Αθήνα
   Κατερίνα Ροζάκου

   Street-Work: Όρια και αντιφάσεις των συναντήσεων Ελλήνων εθελοντών και προσφύγων
   Βενετία Κάντσα
   Οικογενειακές υποθέσεις: Μητρότητα και ομόφυλες ερωτικές σχέσεις
   Αλεξάνδρα Μπακαλάκη
   Για την ποιητική της ομοιότητας
   Επίμετρο
   Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
   Το καθεστώς της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία:
   Υποθέσεις εργασίας
   Για τους συγγραφείς του τόμου
   Ευρετήριο

   Politeianet