Περιπέτειες της ετερότητας : η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006
xiii, 481 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
Ανθρωπολογία
9602213655
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 461-469) και ευρετήριο

0170-0341 Πρόλογος
Εισαγωγή
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Τα άχθη της ετερότητας: Διαστάσεις της πολιτισμικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα
Παναγιώτης Πανόπουλος
Επιστρέφοντας στον γενέθλιο τόπο: Οι τοπικοί σύλλογοι και η πολιτισμική κατασκευή του τόπου
Βασιλική Γιακουμάκη
Περί (δια)τροφής και εθνικής ταυτότητας: Οι διαστάσεις μιας νέας "πολιτισμικής ποικιλότητας" στη σημερινή Ελλάδα
Ελια Πετρίδου
Τυρί και έθνος: Εθνικές διεκδικήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γιώργος Αγγελόπουλος
"Γηγενείς" και ανθρωπολόγοι: Εθνογραφικές εμπειρίες από τη Δυτική Μακεδονία
Έφη Πλεξουσάκη

Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και διλήμματα ταυτότητας της "μουσουλμανικής μειονότητας" στη Θράκη
Φωτεινή Τσιμπρίδου
"Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος" στην Ελλάδα σήμερα; Αναστοχασμοί για ηγεμονικές πολιτικές
σε περιθωριακούς πληθυσμούς
Αγγελική Αθηανασοπούλου
Αλβανοί και "Αρβανίτες": Πολιτισμική συνάφεια και μεταναστευτική εργασία στη Βόρεια Πελοπόννησο Ευτυχία Βουτυρά
Ανάμεσα σε δύο πατρίδες: Ετερότητα και παλιννόστηση από την πρώην ΕΣΣΔ στην Ελλάδα. Η περίπτωση των "Ρωσοποντίων"
Πηνελόπη Τόπαλη
Ασύμπτωτες σχέσεις: Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί και Ελληνίδες εργοδότριες στην Αθήνα
Κατερίνα Ροζάκου

Street-Work: Όρια και αντιφάσεις των συναντήσεων Ελλήνων εθελοντών και προσφύγων
Βενετία Κάντσα
Οικογενειακές υποθέσεις: Μητρότητα και ομόφυλες ερωτικές σχέσεις
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη
Για την ποιητική της ομοιότητας
Επίμετρο
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Το καθεστώς της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία:
Υποθέσεις εργασίας
Για τους συγγραφείς του τόμου
Ευρετήριο

Politeianet