Περί τυφλότητος - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Καστανιώτης, 2000

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Saramago, José (1922-2010)
  4. Ψυλλιά, Αθηνά
  5. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
  6. Ζοζέ Σαραμαγκού; μετάφραση Αθήνα Ψύλλια
  7. Αθήνα: Καστανιώτης, 2000
  8. 381 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. 9789600323238