Περί τυφλότητος - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Καστανιώτης, 2000

  1. Έκδοση
  2. Saramago, José (1922-2010)
  3. Ψυλλιά, Αθηνά
  4. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
  5. Αθήνα: Καστανιώτης, 2000
  6. 381 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 9789600323238