Μετάφραση στα ελληνικά της αγγλικής έκδοσης του έργου "Sapiens. A brief history of humankind' / Λαλιώτης, Μιχάλης [Μεταφραστής]