1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ανθρώπινα όντα (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)