Στοιχεία Μαθηματικών με εφαρμογές στην επιπλοποιία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Καραγεώργος, Αντώνιος | Ντιντάκης, Ιωάννης | Ράπτη, Έλλη
 3. Γερογιάννης, Βασίλειος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 7. 9786188212428
   1. Βασικές Έννοιες Άλγεβρας
   2. Κλάσματα, Ποσοστά και Αναλογίες
   3. Εξισώσεις, Ανισώσεις και Συναρτήσεις
   4. Βασικές Έννοιες
   5. Επίπεδα Σχήματα
   6. Γεωμετρικά Στερεά
   7. Γεωμετρικές Κατασκευές
   8. Παραμετροποίηση Προβλημάτων CAD/CAM
   9. Μελέτη Περιπτώσεων - Εφαρμογές
   Kallipos