Καραγεώργος, Αντώνιος [Συγγραφέας]. Στοιχεία Μαθηματικών με εφαρμογές στην Επιπλοποιία

 1. Work (Individual)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές και κατασκευαστές επίπλου, έχοντας ως κύριο στόχο την εκμάθηση και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των μαθηματικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των βασικών μαθηματικών εννοιών που εφαρμόζονται κατά την διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής επίπλων, και η παρουσίαση της ύλης συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων και εφαρμογών
   Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια που αναφέρονται στην εκμάθηση βασικών εννοιών της άλγεβρας. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια που επικεντρώνονται στις βασικές τριγωνομετρικές και γεωμετρικές έννοιες που σχετίζονται με μαθηματικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην επιπλοποιία. Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια τα οποία αφορούν παραμετροποίηση προβλημάτων και εφαρμογές μαθηματικών τεχνικών στην επιπλοποιία και τις ξυλοκατασκευές.

   Kallipos