Μονοβασίλης, Θεόδωρος [Συγγραφέας]. Οικονομικά μαθηματικά

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Στο βιβλίο των οικονομικών μαθηματικών θα περιγράφονται οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών πράξεων και οι εφαρμογές τους στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές. Ξεκινώντας από την θεωρία της απλής κεφαλαιοποίησης στην συνέχεια θα δίνονται εφαρμογές και υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για να αποτιμηθεί η αξία του χρήματος μέσα στο χρόνο. Κατόπιν θα γίνει εκτενής αναφορά στην προεξόφληση των συναλλαγματικών (εξωτερικής και εσωτερικής) καθώς και στην οικονομική ισοδυναμία συναλλαγματικών μέσα από τα υποδείγματα της παρούσας και μελλοντικής αξίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η θεωρία της σύνθετης κεφαλαιοποίησης, της ισοδυναμίας επιτοκίων καθώς και της γραμμικής και εκθετικής συνθήκης αποτίμησης τελικής αξίας κεφαλαίου. Κατόπιν θα δοθεί η θεωρία της παρούσας και μελλοντικής αξίας σε σειρές κεφαλαίων (ράντες) και τέλος μια μελέτη των δανείων. Σε όλα τα κεφάλαια θα υπάρχουν σειρά από λυμένα παραδείγματα όλων των κατηγοριών, λυμένες ασκήσεις αλλά και άλυτες ασκήσεις με τα αποτελέσματα των λύσεων τους.

      Kallipos