Οδηγίες (1.0) χρήσης του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης NVDA

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ελληνικά
  3. 22 Φεβρουαρίου 2022
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  5. 15 σελίδες : εικόνες
  6. CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)