1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/epub+zip
    • 9789606225444.epub
    • epub
  2. 301 kB
  3. Αρχείο epub αξιολογημένο σε θέματα προσβασιμότητας
  4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  5. Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική