Ελλάδα -- Ιστορία -- 1940-1967 -- Προσωπικές αφηγήσεις

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. 1940-1967 (Event)
    4. Προσωπικές αφηγήσεις (Concept)