Εργαστήριο ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Μαυρίδης, Ιωάννης
 4. Φουληράς, Παναγιώτης | Τσίγγανος, Νικόλαος | Σαλονικιάς, Σταύρος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Ιωάννης Μαυρίδης ; κριτικός αναγνώστης, Παναγιώτης Φουληράς ; τεχνική επιμέλεια, Νικόλαος Τσίγγανος ; τεχνική επιμέλεια, Σταύρος Σαλονικιάς.
 7. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 8. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 9. 9789606031922
  • 1.Προετοιμασία εργαστηρίου
   2. Αναγνώριση και Αυθεντικοποίηση
   3. Διαχείριση Συνθηματικών και Επιθέσεις
   4. Καταγραφή και Επίβλεψη Ενεργειών Χρήστη
   5. Έλεγχος Πρόσβασης σε Λειτουργικά Συστήματα
   6. Περιορισμοί Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων
   7. Έλεγχος Πρόσβασης σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
   8. Βασισμένος σε ρόλους έλεγχος πρόσβασης
   9. Κακόβουλο λογισμικό: στατική ανάλυση
   10. Κακόβουλο λογισμικό: δυναμική ανάλυση
   11. Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας
   12. Αξιολόγηση Ασφάλειας με Common Criteria
   13. Έλεγχος πρόσβασης με Firewall

   Kallipos