Φουληράς, Παναγιώτης [Συγγραφέας]. Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων υπολογιστών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το προτεινόμενο σύγγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τον αναγνώστη στο μάθημα "Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων", με στόχο την εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, αξιολόγησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης σύγχρονων Δικτύων Υπολογιστών. Θα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες από την εφαρμογή τους.

      Kallipos