Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γαλλικής έκδοσης του έργου "La bourse et la vie: economie et religion au Moyen Age" / Γκοτσίνας, Νίκος [Μεταφραστής]