Έρως, θέρος, πόλεμος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003

  1. Έκδοση
  2. Φακίνου, Ευγενία (1945-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003
  5. 427 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. 9600334943
Εξώφυλλο έκδοσης