Έρως, θέρος, πόλεμος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Φακίνου, Ευγενία (1945-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003
  6. 427 σελίδες ; 21 εκατοστά
  7. 9600334943
Εξώφυλλο έκδοσης