Δοκίμια για τον νέο ελληνισμό - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αθηνά, 1971

 1. Έκδοση
 2. Sherrard, Philip (1922-1995)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Αθηνά, 1971
 5. 323 σελίδες ; 22 εκατοστά
 6. Σύνορο ; 4.
 7. Περιλαμβάνει μεταφράσεις επιλεγμένων δοκιμίων.
  • Πρόλογος
   1. Η ιδέα του ελληνικού Έθνους
   2. Η νέα ελληνική λογοτεχνία
   3. Στρατηγός Μακρυγιάννης
   4. Η ποίηση του T.S. ELIOT και του Γ. Σεφέρη
   5. Άγγελος Σικελιανός
   6. Εκκλησία, Κράτος και ο Ελληνικός αγώνας της ανεξαρτησίας

   Politianet