1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οθωμανική Αυτοκρατορία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)