Επιχειρηματική δραστηριότητα -- Επεξεργασία δεδομένων -- Μάνατζμεντ

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Επιχειρηματική δραστηριότητα (Έννοια)
    2. Επεξεργασία δεδομένων (Έννοια)
    3. Μάνατζμεντ (Έννοια)