Κανελλόπουλος, Κώστας [Επιμελητής]. Συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία