1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βυζαντινή αυτοκρατορία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)