Καραγιώργου, Όλγα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 6 Απριλίου 1968
  4. Τέχνη, Βυζαντινή - Βυζαντινές αρχαιότητες
  5. Ακαδημία Αθηνών
Φωτογραφία προσώπου