Θέατρο και επιστήμη στην εκπαίδευση : Εκπαίδευση εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Τσελφές, Βασίλης | Παρούση, Αντιγόνη
  4. Λενακάκης, Αντώνιος | Χαλκιά-Θεοδωρίδου, Κρυσταλλία
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Τσελφές, Βασίλειος ; Παρούση, Αντιγόνη ; κριτικός αναγνώστης, Χαλκιά-Θεοδωρίδου, Κρυσταλλία, Λενακάκης, Αντώνιος ; τεχνική επιμέλεια Σιδέρη, Αγγελική-Βασιλική ; Γλωσσική επιμέλεια Χαλκίδης, Σάββας
  7. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  8. 252 σελίδες
  9. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
  10. 9789606031885