Μουσικοθεραπεία : ο τρίτος δρόμος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα
  4. Ζαφρανάς, Νικόλαος | Καλλιάρας, Δημήτρης
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα ; κριτικόςαναγνώστης, Ζαφρανάς,Νικόλαος ; τεχνική επιμέλεια,Καμίνης, Ιωάννης ; γλωσσική επιμέλεια, Καλλιάρας, Δημήτρης
  7. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  8. 206 σελίδες
  9. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
  10. 9789606031182