Η μετάφραση και η διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Αποστόλου, Φωτεινή
 4. Βλαχόπουλος, Στέφανος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αποστόλου, Φωτεινή ; Κριτικός αναγνώστης,Βλαχόπουλος, Στέφανος ; Τεχνική επιμέλεια,Πασχάλης, Αναστάσιος
 7. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 8. 220 σελίδες
 9. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 10. 9789606032455
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πίνακας συντομεύσεων – Ακρωνύμια
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
   Μετάφραση και διερμηνεία για δημόσιες υπηρεσίες: Μια γενική επισκόπηση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
   Περί ΟΡ(Ι)ΩΝ, ορισμών και άλλων τινών ή ἀρχή σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
   Νομικό πλαίσιο
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
   Εκπαίδευση στην κοινοτική διερμηνεία και μετάφραση
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
   Συνθήκες απασχόλησης
   Γλωσσάριο όρων διερμηνείας
   Ευρετήριο

   Kallipos