1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 (Γεγονός)
    2. Διπλωματική ιστορία (Έννοια)