Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γαλλικής έκδοσης του έργου "La cuisine du sacrifice en pays grec" / Σκαρσούλη, Πηνελόπη [Μεταφραστής]