1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διατροφικές συνήθειες (Έννοια)
    2. Αρχαία Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)