Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974 Τόμος 1, Κατοχή η μεγάλη νύχτα - Ειδική ανατύπωση για την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία". - Αθήνα: Τεγόπουλος, Χ.Κ., 2011

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
  4. Μαργαρίτης, Γεώργιος
  5. Ειδική ανατύπωση για την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία"
  6. Σόλωνος Νεοκ. Γρηγοριάδη
  7. Αθήνα: Τεγόπουλος, Χ.Κ., 2011
  8. 318 σελίδες ; 22 εκατοστά
  9. 9789609487627
  10. Ο πρώτος τόμος διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" στις 3.4.2011.