Εισαγωγή στο δίκαιο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Φίλιος, Παύλος Χ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Παύλου Χρ. Φίλιου
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012
 7. xxv, 199, [1] σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604458059
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • επιλεκτική νεότερη βιβλιογραφία
   βιβλιογραφία - συντομογραφίες
   γενικό μέρος
   ειδικό μέρος
   ευρετήριο νόμων
   αλφαβητικό ευρετήριο
   γενικά
   κανόνες δικαίου
   έννομη τάξη
   πηγές
   δικαιοσύνη
   γενικά
   άλλες απόψεις
   συναφείς έννοιες
   νομική διανόηση
   σύστημα - έννοιες
   ερμηνεία
   εισαγωγή
   αστικό δίκαιο - εμπορικό δίκαιο
   αστικό δίκαιο - γενικά
   γενικές αρχές αστικού δικαίου
   πρόσωπα
   δικαίωμα
   χρόνος
   δικαιοπραξία
   ενοχικό δίκαιο (γενικό μέρος)
   στοιχειώδη
   επιλογές
   εμπράγματο δίκαιο
   κυριότητα
   οικογενειακό δίκαιο
   κληρονομικό δίκαιο
   εμπορικό δίκαιο
   συνταγματικό και διοικητικό δίκαιο
   ποινικό δίκαιο
   δικονομικό δίκαιο
   διοικητική δικονομία
   ποινική δικονομία

   Politeianet