1. Πρόσωπο
  2. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  3. Ιστορία - Αρχαιολογία
  4. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Φωτογραφία προσώπου