1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Σκυρόδεμα (Έννοια)
    2. Βιομηχανία και εμπόριο (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)