1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αρτοποιΐα (Έννοια)
    2. Βιομηχανία και εμπόριο (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)