Η κωμωδία του Αριστοφάνη - 2η έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Dover, K. J. (1920-2010) (Kenneth James)
 4. Κακριδής, Φάνης Ι. (1933-2019)
 5. 2η έκδοση
 6. K. J. Dover ; μετάφραση Φάνης Ι. Κακριδής
 7. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981
 8. 349 σελίδες ; 22 εκατοστά
 9. 9789602502044
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο
  • πρόλογος του συγγραφέα
   πρόλογος του μεταφραστή
   ι. οι μαρτυρίες
   ιι. το θέατρο της εποχής του Αριστοφάνη
   ιιι. φαντασία
   iv. ψευδαίσθηση, νουθεσία και αναψυχή
   v. ύφος και δομή
   vι. "Αχαρνείς"
   vii. "Ιππείς"
   viii. "Νεφέλες"
   ιχ. "Σφήκες"
   χ. "Ειρήνη"
   χι. "Όρνιθες"
   χιι. "Λυσιστράτη"
   χιιι. "Θεσμοφοριάζουσες"
   xiv. "Βάτραχοι"
   xv. "Εκκλησιάζουσες"
   xvi. "Πλούτος"
   χvii. ποιητές πρόδρομοι και σύγχρονοι του Αριστοφάνη
   xviii. οι μεταγενέστεροι
   μέση και νέα κωμωδία
   μελέτη και απόλαυση
   μεταφράσεις
   μιμήσεις
   επιλογή βιβλιογραφίας
   ευρετήριο χωρίων του Αριστοφάνη
   γενικό ευρετήριο

   Politeianet