Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης αγγλικής έκδοσης του έργου "Aristophanic comedy" / Κακριδής, Φάνης Ι. [Μεταφραστής]