Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ψυχοθεραπευτές για την αναπηρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Olkin, Rhoda
 4. Γούλα, Κατερίνα
 5. Κλεφτάρας, Γιώργος | Βλάχου, Αναστασία
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Rhoda Olkin ; επιστημονική επιμέλεια Αναστασία Βλάχου & Γιώργος Κλεφτάρας ; μετάφραση Κατερίνα Γούλα
 8. Αθήνα: Πεδίο, 2019
 9. 543 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. 9789606350726
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [521]-543)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό σημείωμα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης
   Προοίμιο
   Εισαγωγή και επισκόπηση του περιεχομένου
   Οδηγίες χρήσης του βιβλίου
   Τι δεν είναι αυτό το βιβλίο
   Γλώσσα και ορολογία
   1. Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;
   Ορισμοί
   Η κοινότητα των ατόμων με αναπηρία
   Κατηγοριοποίηση, σοβαρότητα και λειτουργικότητα
   Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αναπηρία
   Επιπτώσεις
   2. Το μειονοτικό μοντέλο της αναπηρίας
   Ηθικό, ιατρικό και μειονοτικό μοντέλο της αναπηρίας
   Η γλώσσα της αναπηρίας
   Ένας μη παθολογοποιητικός προσανατολισμός για την εργασία με άτομα με αναπηρία
   Μειονοτικό μοντέλο και προτάσεις για τους θεραπευτές
   3. Η εμπειρία της αναπηρίας:
   Ι. Στερεότυπα και στάσεις
   Σχηματισμός εντυπώσεων
   Γνωστικά σχήματα: Η αναγκαιότητα της πίστης σε έναν δίκαιο κόσμο και το πρόβλημα της υπαιτιότητας
   Τι μάθαμε
   Στάσεις απέναντι στην αναπηρία
   Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις
   4. Η εμπειρία της αναπηρίας:
   II. Συναίσθημα και καθημερινές εμπειρίες
   Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
   Καθημερινές εμπειρίες ατόμων με αναπηρία
   5. Οικογένειες με αναπηρία
   Παιδιά με αναπηρία
   Αδέλφια παιδιών με αναπηρία
   Τα παιδιά με αναπηρία γίνονται ενήλικες με αναπηρία
   Σύντροφοι με αναπηρία
   Γονείς με αναπηρία
   Σύνοψη και συμπεράσματα σχετικά με τις οικογένειες με αναπηρία
   6. Νόμοι και κοινωνική ιστορία
   Ο Νόμος για τα Άτομα με Αναπηρία στις ΗΠΑ (ADA)
   Ανάμεσα στους νόμους και στην εφαρμογή τους
   Βασικά σημεία για τους επαγγελματίες
   Κλινικό παράδειγμα
   7. Έναρξη της θεραπείας
   Επτά αρχές για τον συντονισμό του κλινικού έργου
   Θεραπευτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη θεραπεία οικογενειών με αναπηρία
   Γενικά θεραπευτικά ζητήματα
   Θεραπευτικοί στόχοι στην καταφατική ως προς την αναπηρία θεραπεία
   Κλινικό παράδειγμα και συζήτηση
   8. Πρωτόκολλο συμπεριφοράς για πελάτες με αναπηρία
   Δέκα γενικοί κανόνες
   Αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ
   Δυσκολίες στην ομιλία και στην επικοινωνία
   Οπτική αναπηρία - Προβλήματα όρασης
   Ακουστική αναπηρία ή προβλήματα ακοής
   Μαθησιακές δυσκολίες
   9. Συνεντεύξεις, εκτίμηση, αξιολόγηση και διάγνωση
   Συνέντευξη και εξέταση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου
   Διάγνωση
   Δοκιμασίες
   Συμπεράσματα
   10. Συντροφικές/ερωτικές γνωριμίες και σχέσεις, σεξουαλικότητα, εγκυμοσύνη, τεκνοποίηση και
   γενετικός έλεγχος
   Συντροφικές/ερωτικές γνωριμίες και σχέσεις
   Σεξουαλικότητα
   Εγκυμοσύνη και τοκετός
   Γενετικός έλεγχος
   11. Ειδικά θεραπευτικά ζητήματα για πελάτες με αναπηρία
   Ζώντας με μια προοδευτική διαταραχή
   Ζώντας με πόνο
   Ζώντας με κόπωση
   Συνηγορία και διακρίσεις
   Γήρανση και μακροχρόνια φροντίδα
   Κατάχρηση ουσιών και λήψη φαρμάκων
   Χρήση ομάδων στήριξης και αναγνωσμάτων
   «Ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία» και «το δικαίωμα στον θάνατο»
   12. Υποστηρικτική τεχνολογία και συσκευές
   Σχέση του χρήστη/ιδιοκτήτη με την υποστηρικτική τεχνολογία
   Χρήση και εγκατάλειψη της υποστηρικτικής τεχνολογίας
   Παιδιά και υποστηρικτική τεχνολογία
   Συμπερασματικές παρατηρήσεις
   Περίληψη των βασικών σημείων
   13. Προσωπική, επαγγελματική και πολιτική σφαίρα
   Πρέπει να έχετε κάποια αναπηρία για να παρέχετε συμβουλευτική σε άτομα με αναπηρία;
   Ευθύνες
   Κλινικό παράδειγμα και μια πρόκληση για τους θεραπευτές
   Συμπεράσματα
   14. Έρευνα στην αναπηρία: Αλλάζοντας το παράδειγμα από την παθολογία στη χάραξη πολιτικής
   Αρχική διερεύνηση
   Πέντε ερευνητικά μοντέλα
   Παράγοντες που περιορίζουν την έρευνα στην αναπηρία
   Συμπεράσματα
   15. Για καθηγητές και επόπτες
   Στόχοι με φοιτητές και εποπτευόμενους
   Για τους επόπτες φοιτητών με αναπηρία
   Χρήση πολλαπλών μεθόδων
   Αξιολόγηση της έρευνας
   Εποπτευόμενη απόκτηση εμπειρίας με πελάτες με αναπηρία
   Πρότυπα και μέντορες
   Η αναπηρία σε γκέτο
   Βιβλιογραφία

   Politeianet