1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 18ος αιώνας (Γεγονός)