1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-1918 (Γεγονός)