Δημιουργώντας ιστορίες : νόμος, λογοτεχνία, ζωή - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Bruner, Jerome S. (1915-2016)
 4. Τσούρτου, Βασιλική | Πολυδάκη, Κατερίνα
 5. Κουγιουμουτζάκης, Γιάννης
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Jerome Bruner ; μετάφραση Βασιλική Τσούρτου, Κατερίνα Πολυδάκη, Γιάννης Κουγιουμουτζάκης ; επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Κουγιουμουτζάκης
 8. Αθήνα: Πεδίο, 2018
 9. 192 σελίδες ; 21 εκατοστά
 10. 9789605460310
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης
   Αν ο Jerome Bruner ζούσε σήμερα...
   Πρόλογος του Jerome Bruner για την ελληνική έκδοση
   Πρόλογος
   Οι χρήσεις της ιστορίας
   Νόμος και λογοτεχνία
   Η αφηγηματική δημιουργία του εαυτού
   Λοιπόν, γιατί η αφήγηση;
   Σημειώσεις

   Politeianet