Λαζαρίδου-Δημητριάδου, Μαρία [Συγγραφέας]. Συγκριτική ανατομία των ζώων και εξέλιξη της δομής στα χορδωτά

Work (Individual)
1985
Ελληνικά
  • Η συγκριτική ανατομία ασχολείται με τη σύγκριση των δομών των οργάνων και των συστημάτων στα διάφορα ζώα, και έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση της λειτουργικότητας των προσαρμοστικών διαφοροποιήσεων που έχουν υποστεί αυτές οι δομές κατά την εξέλιξή τους από κάποιο πρόγονο -τύπο προς την πιο εξελιγμένη τους μορφή, αυτή δηλαδή που εμφανίζεται στα ανώτερα σπονδυλωτά και ειδικά θηλαστικά. Έμφαση δηλαδή δίνεται στη συνεχή εξελικτική διαφοροποίηση των διάφορων δομών.

    Πρωτοπορία