1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/epub+zip
    • Η ΚΛΕΦΤΡΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ by ΜΑΡΚΟΥΣ ΖΟΥΣΑΚ (z-lib.org).epub
    • epub
  2. 1.6 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: H κλέφτρα των βιβλίων