1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Γερμανία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1933-1945 (Γεγονός)