1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ιστορία (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)