Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας : ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2015

 1. Έκδοση
 2. Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ.
 3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2015
 4. 420 σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. 9789605990909
 6. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [337]-413) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το βιβλίο αυτό καλύπτει θέματα θεωρητικά και μεθοδολογικά σχετικά με την ιστορική επιστήμη (ιστοριογραφία και ιστοριογραφικές σχολές), τη φύση, την κριτική προσέγγιση και ανάλυση, την ερμηνεία και τη χρήση των ιστορικών πηγών, καθώς και τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (θεωρίες μάθησης, μοντέλα διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα, στρατηγικές διδασκαλίας, αξιολόγηση των μαθητών κ.λπ.), ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες επιστημονικές οπτικές. Στο βιβλίο αυτό, ο ειδικός, ο εκπαιδευτικός και ο σπουδαστής θα βρουν ένα πανόραμα των πιο πάνω θεμάτων που αφορούν την Ιστορία και τη διδασκαλία της στο σχολείο, τα οποία, πέρα από την πληρότητα της πραγμάτευσής τους, συνιστούν και μια χρηστική βάση αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο.

   βιβλιοnet