Δασκαλοθανάσης, Νίκος (1961-) [Συγγραφέας]. Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2004
  3. Ελληνικά