1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διεθνείς σχέσεις (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Έννοια)