Κείμενα για την τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 1975

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Marx, Karl (1818-1883) | Engels, Friedrich (1820-1895)
  4. Χρυσικόπουλος, Στάθης
  5. Μαστοράκη, Τζένη
  6. Πρώτη έκδοση
  7. Αθήνα: Εξάντας, 1975
  8. 191 σελίδα ; 20 εκατοστά
  9. Δοκίμιο, φιλοσοφία, θεωρία ; 1.
  10. Παραλλαγή τίτλου: Κείμενα για τη λογοτεχνία και την τέχνη