Κείμενα για την τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 1975

Bibliographic Info

Manifestation
Μαστοράκη, Τζένη
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εξάντας, 1975
191 σελίδα ; 20 εκατοστά
Δοκίμιο, φιλοσοφία, θεωρία ; 1.
Παραλλαγή τίτλου: Κείμενα για τη λογοτεχνία και την τέχνη